Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek

Pojęcie energii jest bardzo znaczne. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających między atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną konieczną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Bez względu z jakim rodzajem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przenoszenia energii oraz jej przemiany. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z pewnego miejsca w inne. Występuje wiele źródeł, z których da się pozyskać energię stosowaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po pewnym czasie te źródła, z których dotychczas czerpaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że niedługo stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. 1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w szczegółowo do tego celu dostosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są estetyczne dla oka widokiem. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wymyślali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach nadal działają młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik napędzany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego przytwierdza się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się dwutlenku węglą. Podobnie energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Projekty zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dochodzi co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można stosować zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. By można było z niej skorzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy wykonać odwiert do głębokości na której zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, przez który da się czerpać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby wspaniale, gdyby w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i wykorzystanie czerpanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem w dużej mierze utrudniającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena potrzebnych do jej przetwarzania instalacji. Bez wątpienia wielką zaletą omówionych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości. www.ekoswiat.eu